2019-2020 н.р.

Проблемні питання ліцею

1. Удосконалення навчально-виховного процесу на основі особистісної зорієнтованості, диференціації, запровадження профільного навчання, інноваційних технологій та компетентнісного підходу до учнів.
2. Створення умов для реалізації комплексно-цільової програми «Я – людина, патріот, громадянин, гуманіст, в майбутньому – сім’янин».

Науково- методична проблема

«Формування компетентної особистості школяра в умовах інноваційного освітнього середовища»

Мережа методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019 – 2020 н.р.

Науково - методична рада:

Зелінська Л.М. - голова НМР, заступник директора з навчально – виховної роботи, вища категорія, «Старший вчитель»

Степанюк В.В. - заступник голови НМР, заступник директора з виховної роботи, вища категорія, «Старший вчитель»

Ціось І.П. – заступник директора з навчально – виховної роботи, вища категорія

Гузар Л.М. - вчитель математики, вища категорія, «Старший вчитель»

Сегеда О.С. - вчитель історії, перша категорія

Грубізна І.Ф. - вчитель іноземної мови, вища категорія, «Старший вчитель»

Ковальчук М.О. - вчитель укр. мови і літератури, вища категорія, "Старший вчитель"

Демчук М.В. - вчитель біології, вища категорія

Миронюк Л.І. - вчитель початкових класів, вища категорія, «Вчитель-методист»

Вальчишин О.О. – вчитель музичного мистецтва, вища категорія, «Вчитель-методист»

Дацюк Л.В. - практичний психолог

В рамках роботи над науково - методичною проблемою організовано:
· роботу методичного об’єднання класних керівників /керівник Степанюк В.В./;

· в межах предметних кафедр організовано роботу методичних об’єднань вчителів-предметників:

вчителів української філології /керівник Ковальчук Л.І./
вчителів початкових класів /керівник Миронюк Л.І./
вчителів математичних дисциплін / керівник Гузар Л.М./
вчителів іноземної мови / керівник Грубізна І.Ф./
вчителів суспільно - гуманітарних дисциплін / керівник Сегеда О.С./
вчителів природничих дисциплін / керівник Демчук М.В./
вчителів розвиваючих дисциплін / керівник Вальчишин О.О./

· роботу психолого - педагогічного семінару / керівник Дацюк Л.В./;

· роботу динамічних груп:

ШСМВ (Школи становлення молодого вчителя) /керівник Зелінська Л.М./ у складі:

Пилипюк М.І. – спеціаліст ІІ категорії

Сасовська Н.М. – спеціаліст ІІ категорії

Матвійчук Н.А. – спеціаліст ІІ категорії

Катеринюк О.О. - бакалавр

Віжевський Т.В. – спеціаліст ІІ категорії

Клінкевіч О.О.- спеціаліст ІІ категорії

Семенюк Н.П. – спеціаліст

Гончаревич Л.А. – бакалавр

Пташник Ю.О. - спеціаліст

Павлюк А.С. - спеціаліст

Сасовський С.В. - спеціаліст

_____________________________

Методична декада 2020

У ЛІЦЕЇ РОЗПОЧАЛАСЬ МЕТОДИЧНА ДЕКАДА

/Files/images/2019-2010/metod_dekad/1 (2).PNG

ДРУГИЙ ДЕНЬ МЕТОДИЧНОЇ ДЕКАДИ

/Files/images/2019-2010/metod_dekad/2/2 (2).PNG

МЕТОДИЧНА ДЕКАДА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

/Files/images/2019-2010/metod_dekad/3/20200212_112745 (2).jpg

ЧЕТВЕРНИЙ ДЕНЬ МЕТОДИЧНОЇ ДЕКАДИ

/Files/images/2019-2010/metod_dekad/4/20200213_114712.jpg

ПО-СПРАВЖНЬОМУ ЛЮБИМО В СОБІ ПЕДАГОГІВ!

/Files/images/2019-2010/metod_dekad/5/Зауваження 2020-02-14 185719.png2.png3.png4 (2).png

ПРОДОВЖЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДЕКАДИ

/Files/images/2019-2010/metod_dekad/Записати.PNG1 (2).PNG

І ЦІКАВО, І ПІЗНАВАЛЬНО НА УРОКАХ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ!

/Files/images/2019-2010/metod_dekad/malyarchuk/IMG_0936.JPG

ВЧИМО ДОСЛІДЖУВАТИ ЗМАЛКУ!

/Files/images/2019-2010/metod_dekad/mateyko/87128032_636454810477812_7782683432743600128_n.jpg


Методична рада - педагогічний колективний орган внутрішньошкільного управління, який сприяє творчому підходу до організації педагогічної діяльності.

Метою діяльності методичної ради є координація всіх структурних підрозділів методичної служби школи. Рада є головним консультативним органом науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

Напрями діяльності методичної ради:

1. Аналіз результатів діяльності педагогічного колективу за підсумками семестрів, року.

2. Організація роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою.

3. Обговорення навчально-методичних посібників, статей, дидактичних матеріалів тощо.

4. Розробка й удосконалення засобів наочності, навчально-лабораторних посібників тощо.

5. Розробка положень про конкурси.

6. Вивчення досвіду роботи інших навчальних закладів.

7. Організація наставництва.

8. Організація науково-дослідницької діяльності учнів.

9. Організація і проведення педагогічних експериментів із пошуку і впровадження нових інформаційних технологій.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ методичної ради на 2019-2020 н.р.
 • Забезпечити впровадження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти.
 • Створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учням 5-го класу.
 • Продовжувати вивчати та застосовувати активні форми і методи навчання.
 • Створити умови для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності.
 • Створити систему науково-методичного супроводу педагогічних інновацій.
 • Забезпечувати психолого-педагогічні умови для формування компетентної особистості.
 • Забезпечити якісну підготовку та проведення ЗНО та ДПА.
 • Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів, стимулювати їх інтелектуальну та соціальну активність, мотивувати їх навчальну діяльність.
 • Забезпечити зростання фахової підготовки вчителів, вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання та виховання.
 • Продовжувати впроваджувати новітні технології навчання, долучаючи учнів та вчителів до джерел інформації через мережу Інтернет.
 • Чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми.
 • Працювати над підвищенням рівня якості знань учнів.
 • Підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад з базових дисциплін.
 • Активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах.
 • Продумувати науково-теоретичні питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації науково-методичних проблем.
 • Активізувати роботу щодо залучення учнів і педагогів до проведення науково-дослідницької роботи, удосконалення навичок дослідницької роботи.

____________________________________

УЧНІ ВІДПОЧИВАЮТЬ, А ВЧИТЕЛІ ПІДВИЩУЮТЬ СВОЮ МАЙСТЕРНІСТЬ!


У четвер, 31 жовтня, в Рожищенському ліцеї №4 було проведено засідання Школи становлення молодого педагога під темою «Сучасний компетентнісний урок. Яким йому бути?»
Мета заходу: активізація знань молодих педагогів з теоретичних основ питання; розвиток творчої діяльності педагогів; формування вмінь і навичок моделювання уроку; визначення нових цілей педагогічної діяльності з метою підвищення професійного рівня; формування комунікативної, соціальної компетентності вчителів.
Епіграфом заходу стали слова : «Можливості уроку невичерпні та сила його чарівна. Кожен урок – це крок до дозрівання інтелекту учня, цеглина в основі чарівного будинку на ім’я Розвиток і Знання, без яких неможлива розумна, діяльна людина-творець».
Під час заняття, яке пройшло у формі тренінгу, молоді педагоги визначили основні вимоги до сучасного компетентнісно орієнтованого уроку; ключові етапи компетентнісного уроку; розробили моделі уроків компетентнісного спрямування різних типів. Заняття пройшло у дружній невимушеній атмосфері.

/Files/images/2019-2010/IMG_0127.JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0082.JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0110.JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0049.JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0057.JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0058.JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0060.JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0110.JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0114.JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0025.JPG /Files/images/2019-2010/IMG_0097.JPG /Files/images/2019-2010/IMG_0102.JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0150.JPG

У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ - УСІМ КОМФОРТНО!

Психолого-педагогічними дослідженнями встановлено безпосередній вплив на формування здоров’я дитини умов шкільного середовища, однією із яких є комфортність. Бо від того, наскільки учню комфортно в школі, залежить якість освіти та психологічне здоров’я дитини. Потреба в обговоренні даного питання пов’язана з тим, що в наш час велика кількість учнів відчуває нестійкий, дискомфортний стан, який сповільнює виконання шкільних вимог, породжує труднощі під час спілкування з педагогами та однолітками. Розв’язок цієї проблеми лежить у досягненні школярами комфорту в навчальному середовищі як стану та якісної характеристики їхньої діяльності. Тому питання комфортності навчання було винесено на засідання Школи становлення молодого педагога з теми: «У сучасній школі – усім комфортно», яке відбулося 11 грудня у Рожищенському ліцеї та пройшло у формі ділової гри.
У роботі взяли участь педагоги, члени Школи становлення молодого педагога, та члени адміністрації закладу. Після з’ясування теоретичних положень, що розкривають суть комфортного навчання, педагоги виконали ряд тренінгових вправ за інноваційними методиками.
Засідання пройшло у дружній, невимушеній обстановці.

/Files/images/2019-2010/IMG_0406[1].JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0402[1].JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0401[1].JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0399[1].JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0400[1].JPG /Files/images/2019-2010/IMG_0398[1].JPG

/Files/images/2019-2010/IMG_0397[1].JPG /Files/images/2019-2010/IMG_0405[1].JPG/Files/images/2019-2010/IMG_0396[1].JPG

2018-2019 н.р.

НОВИНИ З МЕТОДИЧНОЇ ДЕКАДИ

Впродовж методичної декади вчителі школи мали змогу відвідати 6 відкритих уроків на різних кафедрах.

- 13 лютого – день кафедри математичних дисциплін. Вчителі відвідали урок інформатики у 9-Б класі на тему «Векторний графічний редактор. Особливості побудови і опрацювання векторних зображень.», вчитель: Кадушкна Т.П., та розглянули питання використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою актуалізації пізнавальної діяльності учнів;
- 15 лютого – день кафедри суспільних дисциплін. Вчителі відвідали урок історії України у 7-А класі на тему «Утворення Галицько-Волинської держави», вчитель: Павлюк Л.В., та розглянули питання використання комп’ютера як наочного посібника при вивченні нового матеріалу;
- 18 лютого –день кафедри природничих дисциплін з проблеми «Використання ІКТ як засобу мотивації до вивчення природничих дисциплін». Вчителі природничих дисциплін відвідали інтегрований захід з хімії та географії для учнів 8-АБ класів «Вода – речовина, вода – стихія», підготовлений вчителем хімії - Новосад В.О., вчителем географії- Гошиною Л.Я.;
- 19 лютого – день кафедри вчителів початкових класів. Вчителі початкових класів з’ясували питання «Використання ІКТ як ефективного засобу забезпечення продуктивності уроку», відвідали відкритий урок літературного читання у 4-В класі на тему «Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Леся Українка, казка «Біда навчить». Вчитель: Матейко Л.С.;
- 20 лютого - день кафедри вчителів іноземної філології. Вчителі іноземних мов відвідали урок німецької мови у у 5-Б класі на тему «Одяг», вчитель: Сасовська Н.М., та розглянули питання використання комп’ютера як тренажера у процесі закріплення вивченого матеріалу;
- 21 лютого – день кафедри вчителів української філології. Вчителі української мови та літератури відвідали урок української літератури у 9-А класі на тему «Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості у поемі «Сон» Т.Г.Шевченка. Сатиричний характер поеми». Вчитель: Ковальчук М.О., переконавшись у зручності використання презентації до уроку як форми трансляції матеріалу при вивченні нової теми.
Презентаційні уроки були підготовлені та проведені на високому науково-методичному рівні. На уроках вчителями продемонстровано використання різних методів -як традиційних, так і інноваційних, задля підвищення ефективності і результативності уроку. Поряд з традиційними вдало використовувались інформаційні технології, мультимедійні, на що робився акцент при виборі тематики методичної декади, поєднувались різні форми організації навчальної діяльності школярів; вчителями зосереджено увагу на використання інформаційно-комп’ютерних технологій на різних етапах уроку. Комп’ютер використовувався як засіб трансляції нового матеріалу, як форма подачі наочності, як тренажер у процесі закріплення, як засіб пошуку інформації, як засіб перевірки та контролю знань учнів. Добір вчителями завдань до уроків був спрямований на розвиток пізнавальної активності школярів, їх самостійності, формування життєвих компетентностей, на розвиток мотивації до навчання як необхідної складової уроку. Для досягнення результативності уроку використовувались різноманітні прийоми розвитку пізнавальних мотивів: шляхом проведення бесіди; шляхом створення проблемної ситуації; шляхом використання технології «Незакінчене речення»; шляхом використання творчих завдань; шляхом використання під час уроку художньої або науково-популярної літератури; шляхом створення ситуації успіху; шляхом цілісного підходу до навчання через організацію:
· навчальної діяльності під керівництвом вчителя;
· самостійної навчальної діяльності;
· самоосвітньої діяльності учнів;
шляхом екстраполяції (прогнозування, уявлення, переносу знань, умінь в іншу ситуацію); шляхом використання різних за формою ігор та ігрових ситуацій; шляхом використання прийомів роботи з текстом.
Варто відмітити вдале використання вчителями мультимедійних засобів з метою інтенсифікації навчально-виховного процесу, стимулювання розвитку мислення та уяви учнів, збільшення обсягу навчального матеріалу для творчого засвоєння і використання його учнями, формування дослідницьких, пошукових умінь, зацікавлення учнів та їх позитивного ставлення до навчання. З метою урізноманітнення форм подання інформації, навчальних завдань на уроці і як засіб моделювання використовувалась смарт-дошка вчителями Кадушкіною Т.П., як засіб подачі інформації, відображення композиційної структури уроку вчителями Ковальчук М.О., Матейко Л.С., Сасовською Н.М., як аудіо та візуально-спостережний засіб вчителями Павлюком Л.В, Сасовською Н.М., Новосад В.О., Гошиною Л.Я., Матейко Л.С.

У ЛІЦЕЇ РОЗПОЧАЛАСЬ МЕТОДИЧНА ДЕКАДА

З метою ознайомлення педагогічного колективу з надбанням вчителів закладу у використанні інформаційно-комунікаційних технологій навчання й виховання в дії, покращення результативності навчання, підвищення педагогічної грамотності учителів, підвищення ефективності уроків та для реалізації методичної проблеми З 11 по 22 лютого 2019 року в ліцеї буде проведено методичну декаду «Використання ІКТ з метою формування інформаційно-цифрової компетентності в умовах інноваційного освітнього середовища».

Впродовж декади планується проведення відкритих уроків, на яких буде висвітлено ряд методичних проблем:
- використання ІКТ як засобу мотивації до вивчення нової теми;
- використання ІКТ з метою актуалізації пізнавальної діяльності учнів;
- використання комп’ютера як тренажера у процесі закріплення вивченого матеріалу;
- перевірка знань учнів за допомогою ІКТ – ефективний засіб забезпечення продуктивності уроку;
- презентація до уроку – як форма трансляції матеріалу при вивченні нової теми.
Розпочалась методична декада засіданням науково-методичної ради ліцею, на якому заступник директора з навчально-виховної роботи Зелінська Л.М. аргументувала актуальність вибору методичної проблеми для проведення декади, керівники методичних об’єднань з’ясували організаційні моменти проходження декади на кафедрах.
Крім того, у понеділок, 11 лютого, в кабінеті інформатики було організовано і проведено майстер-клас ««Програмне забезпечення та його використання в освітньому процесі». Розпочала захід заступник директора Зелінська Л.М., яка ознайомила присутніх педагогів з переліком сайтів, необхідних для організації навчальної роботи, наявним програмним забезпеченням та можливостями закладу щодо його використання.
Майстер-клас щодо роботи з конструювання різного роду вправ для уроків провела вчитель інформатики Кадушкіна Т.П.
Про переваги підготовки учнів з використанням завдань освітніх порталів розповів директор ліцею Яблонський Ю.М., який і підвів підсумки заходу.

/Files/images/2018-2019/vtannya_zbergati_tut/20190211_142117.jpg

/Files/images/2018-2019/vtannya_zbergati_tut/20190211_151343.jpg

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СЕМІНАР-ТРЕНІНГ ДЛЯ МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ

У п'ятницю, 7 грудня, у рамках психолого-педагогічного семінару-практикуму «Психолого-педагогічні аспекти формування позитивного спілкування педагога та учнів школи» динамічної групи школи становлення молодого педагога (ШСМП) для молодих вчителів ліцею було проведено засідання на тему:"Стилі педагогічного спілкування".Після організації знайомства та вправи "Очікування" молоді педагоги з’ясовували питання про можливі проблеми, що виникають під час спілкування, виконуючи вправу «Закон морквинки».Прослухавши матеріал теоретичної частини заняття про стилі педагогічного спілкування та умови організації ефективного спілкування, педагоги перейшли до виконання практичних вправ. Психологічні вправи "Оціни ситуацію", "Побачення", "Через скло" педагоги виконували із захопленням. Не обійшлось тут і без акторської майстерності.Підводячи підсумок заняття, учасники прийшли до висновку, що у спілкуванні слід вчитися приймати і поважати думку інших. Тому найкращим є “індивідуальний стиль педагогічного спілкування”.

РАЙОННИЙ СЕМІНАР СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ

04.12.2018 року на базі нашого ліцею відбувся районний семінар соціальних педагогів та психологів, під час якого учасники обговорили питання сучасного рабства. Соціальний педагог ліцею провела з учнями 11-го класу заняття з елементами тренінгу на тему:«Торгівля людьми. Як не стати жертвою?».Мета заходу:- підвищити рівень поінформованості та усвідомлення учнями гостроти проблеми торгівлі людьми, обговорити причини, форми та ознаки цього явища;- формувати знання про причини й наслідки торгівлі людьми;- формувати негативне ставлення до подібного роду діяльності;- розвивати вміння розпізнавати підозрілі пропозиції щодо працевлаштування;- навчати учнів не потрапляти у руки шахраїв-торгівців;- виховувати відчуття власної гідності та безпеки життя.

ШСМП 2018

1 листопада 2018 року з метою формування в молодих учителів впевненості у правильному виборі професії, стимулювання бажання підвищувати свій професійний рівень, активізації творчого потенціалу кожного педагога; формування професійних компетентностей педагогів для здійснення постійного професійного розвитку, самовдосконалення в умовах компетентнісно зорієнтованого навчання; сприяння формуванню комунікативних умінь та навичок методичної діяльності у Рожищенському НВК №4 було проведено засідання Школи становлення молодого педагога (ШСМП).
Підготувала та провела засідання практичний психолог закладу Л.В.Дацюк. У заході взяли участь молоді педагоги: Л.П.Мацевич, М.І.Пилипюк, О.О.Пташник, Н.П.Семенюк, Н.А.Матвійчук, Н.О.Степанюк, Л.А.Гончаревич, Ю.О.Пташник, Н.М.Сасовська; керівник ШСМП - Л. М. Зелінська, заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з виховної роботи В.В.Степанюк.
Розпочала засідання Лілія Вікторівна словами вірша, що мотивували до роботи:

Один Мудрець сказав:«Дитя, то книга чиста.І як її, і хто писав,Така вона і вийшла».У деяких з учителів,то книга жахів, страху та гріхів.Її ховають, щоб ніхто не бачивУ темних закутках своїх.Романи ж пишуть ті учителі,У кого помисли ясні,У серці щирість, доброта,Душа і творча, і проста.

Далі з метою допомогти педагогу знайти вихід із будь – якої ситуації, яка може скластися, створити і підкріпити імідж успішного спеціаліста було проведено ряд тренінгових вправ: вправа «Мій професійний герб та моє професійне кредо», вправа "16 асоціацій", вправа «Дерево дитячого росту», вправа «Яким повинен бути учитель у сучасній школі» (висновки педагогів порівнювались з результатами анкетувань учнів), вправа «Осіннє побажання для колеги».
На завершення психолог озвучила для присутніх легенду "Хто найкращий майстер на землі?". Молоді педагоги поділилися враженнями від роботи під час засідання і прийшли до висновку, що тільки майстер може по-справжньому пізнати дитину, пізнати цей «ніжний паросток, який стане могутнім деревом», цей «цілий світ, неповторний і своєрідний!"
/Files/images/2018-2019/4.jpg

КОНСИЛІУМ З АДАПТАЦІЇ УЧНІВ 5-Х КЛАСІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

30 жовтня у Рожищенському НВК №4 відбулося засідання психолого-педагогічного консиліуму щодо адаптації учнів 5-х класів до умов навчання в основній школі.
Заступник директора з навчально-виховної роботиЛ. М. Зелінськаповідомила про загальні особливості адаптації учнів початкової школи до навчання в основній школі. Наголосила на тому, що процеси психологічної, соціальної, фізичної і навчальної адаптації п'ятикласників повинні відповідати принципам наступності, що є визначальним у відборі змісту предметів 11-річної школи відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної освіти.
Н. А. Матвійчук,соціальний педагог, повідомила мету та актуальність проведення консиліуму, представила ступені адаптації і їх особливості, розповіла про психологічні проблеми при адаптаційних процесах у 5-х класах.
Практичний психологЛ. В. Дацюк- розповіла про психологічні особливості дітей 10-11 років і зробила аналізматеріалів спостережень.

Психологічні особливості адаптації і психологічний аналіз 5-х класів

Соціальний педагогНаталія Анатоліївнарозповіла про вікові особливості та представила матеріали спостережень і результати анкетувань учнів.
Про педагогічний супровід школяра на етапі переходу в основну школу розповідали вчителі початкових класів М.В. Рубік і Л. І. Миронюк
Класні керівники 5-А і 5-Б класів розповіли про співпрацю "Учитель - учень". Проаналізували психолого-педагогічну характеристу класів.
Вчителі-предметники зосередили увагу на питанні адаптації учнів 5-их класів до вивчення їх навчальних дисциплін. Розповіли про особливості організації навчально-виховного процесу і про те, як найдоцільніше подолати труднощі при адаптації.

ОБЛАСНИЙ СЕМІНАР КЕРІВНИКІВ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ВЧИТЕЛІВ

10 жовтня 2018 року Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти спільно з Рожищенським районним методичним кабінетом на базі закладів загальної середньої освіти Рожищенського району проведено обласний семінар керівників районних (міських) методичних об’єднань вчителів біології на тему:

«Формування практичних навичок школяра у площині біологічної інформації».

Розпочалась робота семінару у Рожищенському НВК №4, відкрила семінар Л.М. Мацюк, методист відділу природничих дисциплін ВІППО.
У виступі Л.М. Мацюк, методиста відділу природничих дисциплін ВІППО, було зосереджено увагу на науково-практичному підгрунті біологічної освіти щодо формування ключових компетентностей школяра.
З вітальним словом до присутніх звернувся начальник відділу освіти та молоді Рожищенської районної державної адміністрації І.Б. Кузава. Ігор Борисович розповів про сучасний стан та перспективи розвитку освіти Рожищенського району.
Директор Рожищенсько НВК №4 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія" Ю. М. Яблонський презентував роботу свого закладу загальної середньої освіти.
Досвідом формування практичних навичок школяра у площині біологічної інформації поділились:
В. А. Сидорук, завідувач Рожищенського РМК, — «Організація методичної роботи в районі»;
М. М. Бондя, методист Рожищенського РМК, — «Розвиток і реалізація практичних умінь у процесі вивчення біології»;
Л.М. Зелінська, заступник директора з навчально-виховної роботи Рожищенського НВК № 4 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — гімназія», — «Організація науково-дослідницької діяльності учнів в рамках роботи секцій шкільного наукового товариства «Еврика»;
Н. В. Маркова, вчитель біології загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Топільне, — «Практичне застосування природничих знань при проведенні дослідницької роботи на навчально-дослідній земельній ділянці»;
Л. В. Масюк, учитель біології загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с. Рудка-Козинська, — «Роль екологічної стежки у дослідницькій діяльності учнів»;
Л. В. Шепелюк, заступник директора з виховної роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Мильськ, — «Естетично-трудове виховання школярів у вимірі сучасності в позаурочний час»;
Демчук Вікторія, учениця 11 класу Рожищенського НВК № 4 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — гімназія», — «Захист науково-дослідницької роботи слухача МАН відділення хімії та біології, секція «Медицина». Особливості фізичного здоров’я дітей 6-7 років»;
Михалюк Марта, учениця 11 класу, Жидик Анна, учениця 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Доросині, — «Презентація трудового аграрного об’єднання «Колосок» загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Доросині, захист науково-дослідницької роботи на тему: «Технологія вирощування чуфи»;
Кондратюк Вікторія, учениця 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 м. Рожище, — «Презентація екологічного проекту. Вплив антропогенного забруднення на ядерцеву активність проростків сосни звичайної».
Робота семінару продовжилась у ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Мильськ.
Учасники семінару висловили щиру вдячність організаторам заходу за можливість збагатитися цікавими напрацюваннями педагогів Рожищенського району щодо формування практичних навичок школяра у площині біологічної інформації.

/Files/images/DSCN7104.JPGЗаступник директора з навчально-виховної роботи Зелінська Л.М.,організатор гри "Що, де, коли?" /Files/images/DSCN7115.JPGКоманди-учасники гри: команда вчителів "Флешка" та учнів 10-А класу/Files/images/DSCN7135.JPGВболівальники команди вчителів

В НВК РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ МЕТОДИЧНА ДЕКАДА

Згідно Плану роботи школи на 2017-2018 н.р., з метою ознайомлення педагогічного колективу з надбанням вчителів закладу у використанні інноваційних технологій навчання й виховання в дії, покращення результативності навчання, підвищення педагогічної грамотності учителів, підвищення ефективності уроків та для реалізації методичної проблеми НВК 5 лютого розпочалась методична декада «Проблемно-пошукові ситуації на уроках як мотиваційний компонент у формуванні компетентностей школяра».

В рамках методичної декади буде організовано і проведено ряд відкритих заходів: відкриті уроки, засідання методичних об’єднань вчителів-предметників, заняття Школи становлення молодого педагога, теоретичний семінар. Всі заходи пройдуть під гаслом: «Немає проблем, яких не можна вирішити».


План проведення методичної декади:

ПОНЕДІЛОК, 05.02 (організаційний день)

1)Розширене засідання науково-методичної ради школи з питання організації методичної декади на тему «Проблемно-пошукові ситуації на уроках як мотиваційний компонент у формуванні компетентностей школяра». (Ознайомлення з планом проведення методичної декади). Голова НМР: Зелінська Л.М., заступник директора з навчально-виховної роботи.

ВІВТОРОК, 06.02(день кафедри вчителів іноземної філології):

«Розвиток комунікативних компетентностей при проведенні уроків англійської мови»

Урок англійської мови у 3-А класі на тему «Зовнішність». Вчитель: Мосійчук Т.П.

ЧЕТВЕР, 08.02. Теоретичний семінар «Проблемне навчання як чинник формування компетентностей школяра».

Зелінська Л.М., заступник директора з навчально-виховної роботи.

П’ЯТНИЦЯ, 09.02 (день кафедри вчителів початкового навчання)

«Створення проблемної ситуації на уроці як ефективного мотиватора до вивчення нових знань»

Урок навчання грамоти у 1-В, 1-Б класах на тему «Закріплення звука [ш], букви Шш. Робота над виразністю читання речень, різних за метою висловлювання. Розвиток артикуляційно-вимовних умінь учнів.» 1-В клас -вчитель Гальчун Л.П.; 1-Б клас– вчитель Клімович К.О.

ВІВТОРОК, 13.02 (день кафедри математичних дисциплін)

«Створення пізнавальних проблемних ситуацій у процесі роботи над задачею (над створенням елементарних програм)»

1) Урок інформатики у 7-Б класі на тему «Використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, мінімальне та максимальне значення». Вчитель: Віжевський Т.В.

2) Урок математики у 7-А класі на тему «Ознаки рівності трикутників. Узагальнюючий урок». Вчитель: Гузар Л.М.

СЕРЕДА, 14.02

Засідання ШСМП – творча майстерня: «Практикум з моделювання проблемних ситуацій». Керівник ШСМП: Зелінська Л.М., заступник директора з навчально-виховної роботи.

ЧЕТВЕР, 15.02(день кафедри вчителів української філології)

«Виконання невеликих дослідницьких завдань – шлях до формування впевненості учнів та їх соціалізації»

1)Урок української літератури у 7-Акласі на тему: «Ліна Костенко. Коротко про письменницю. «Дощ полив…» Уявне, фантастичне в її поезіях». Вчитель: Задолинна Л.Я.

2)Урок української мови у7-Б класі на тему: «Розряди прислівників за значенням». Вчитель: Матвійчук М.О.

П’ЯТНИЦЯ, 16.02 – підбиття підсумків

ü подання звіту керівниками методичних об’єднань у методкабінет;

ü підбиття підсумків проведення методичної декади. Підготовка матеріалів до підсумкового наказу заступником директора.

__________________________________________________________________

В НВК РОЗПОЧАЛАСЬ МЕТОДИЧНА ДЕКАДА

Згідно Плану роботи школи на 2017-2018 н.р., з метою ознайомлення педагогічного колективу з надбанням вчителів закладу у використанні інноваційних технологій навчання й виховання в дії, покращення результативності навчання, підвищення педагогічної грамотності учителів, підвищення ефективності уроків та для реалізації методичної проблеми НВК 5 лютого розпочалась методична декада «Проблемно-пошукові ситуації на уроках як мотиваційний компонент у формуванні компетентностей школяра».

В рамках методичної декади буде організовано і проведено ряд відкритих заходів: відкриті уроки, засідання методичних об’єднань вчителів-предметників, заняття Школи становлення молодого педагога, теоретичний семінар. Всі заходи пройдуть під гаслом: «Немає проблем, яких не можна вирішити».

План проведення методичної декади:

ПОНЕДІЛОК, 05.02 (організаційний день)

1)Розширене засідання науково-методичної ради школи з питання організації методичної декади на тему «Проблемно-пошукові ситуації на уроках як мотиваційний компонент у формуванні компетентностей школяра». (Ознайомлення з планом проведення методичної декади). Голова НМР: Зелінська Л.М., заступник директора з навчально-виховної роботи.

ВІВТОРОК, 06.02(день кафедри вчителів іноземної філології):

«Розвиток комунікативних компетентностей при проведенні уроків англійської мови»

Урок англійської мови у 3-А класі на тему «Зовнішність». Вчитель: Мосійчук Т.П.

ЧЕТВЕР, 08.02. Теоретичний семінар «Проблемне навчання як чинник формування компетентностей школяра».

Зелінська Л.М., заступник директора з навчально-виховної роботи.

П’ЯТНИЦЯ, 09.02 (день кафедри вчителів початкового навчання)

«Створення проблемної ситуації на уроці як ефективного мотиватора до вивчення нових знань»

Урок навчання грамоти у 1-В, 1-Б класах на тему «Закріплення звука [ш], букви Шш. Робота над виразністю читання речень, різних за метою висловлювання. Розвиток артикуляційно-вимовних умінь учнів.» 1-В клас -вчитель Гальчун Л.П.; 1-Б клас– вчитель Клімович К.О.

ВІВТОРОК, 13.02 (день кафедри математичних дисциплін)

«Створення пізнавальних проблемних ситуацій у процесі роботи над задачею (над створенням елементарних програм)»

1) Урок інформатики у 7-Б класі на тему «Використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, мінімальне та максимальне значення». Вчитель: Віжевський Т.В.

2) Урок математики у 7-А класі на тему «Ознаки рівності трикутників. Узагальнюючий урок». Вчитель: Гузар Л.М.

СЕРЕДА, 14.02

Засідання ШСМП – творча майстерня: «Практикум з моделювання проблемних ситуацій». Керівник ШСМП: Зелінська Л.М., заступник директора з навчально-виховної роботи.

ЧЕТВЕР, 15.02(день кафедри вчителів української філології)

«Виконання невеликих дослідницьких завдань – шлях до формування впевненості учнів та їх соціалізації»

1)Урок української літератури у 7-Акласі на тему: «Ліна Костенко. Коротко про письменницю. «Дощ полив…» Уявне, фантастичне в її поезіях». Вчитель: Задолинна Л.Я.

2)Урок української мови у7-Б класі на тему: «Розряди прислівників за значенням». Вчитель: Матвійчук М.О.

П’ЯТНИЦЯ, 16.02 – підбиття підсумків

ü подання звіту керівниками методичних об’єднань у методкабінет;

ü підбиття підсумків проведення методичної декади. Підготовка матеріалів до підсумкового наказу заступником директора.

______________________________________________________________

ПЛАН МЕТОДИЧНИХ ЗАХОДІВ, ЩО БУДУТЬ ПРОВЕДЕНІ В КАНІКУЛЯРНИЙ ЧАС:

ВІВТОРОК, 31 жовтня, 11.00 год – методичний дайджест «Концепція Нової української школи». Місце проведення – актова зала.
СЕРЕДА, 1 листопада, 11.00 год – тренінг з адаптації молодих педагогів до умов роботи в школі. Запрошуються: молоді педагоги – члени ШСМП, психолого-педагогічна служба, адміністрація. (Кабінет інформатики №2)
ЧЕТВЕР, 2 листопада, 10.00 год – психолого-педагогічний консиліум з питання адаптації п’ятикласників до умов навчання в середній школі. Присутні: адміністрація, класні керівники 5-их класів, класоводи 4-их класів(2016-2017 н.р.), соціолог, психолог, вчителі, які читають в 5-их класах. (Кабінет інформатики №2)

Відбулася шкільна виставка дидактичних та методичних матеріалів "Творчі сходинки педагогів НВК"

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ В НВК НА ТЕМУ "Успішність учня - якість роботи вчителя"

ПРО ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДЕКАДИ В НВК

З 2016-2017 навчального року науково-методична рада починає працювати над методичною проблемою

"ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ ДЛЯ ЖИТТЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ"

Мета:· реалізація нових підходів до особистісного розвитку учнів у сучасній школі;· розвиток в учнів життєвих компетентностей;· створення бази даних методик формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві;· вдосконалення професійної майстерності вчителів щодо використання активних методів навчання і виховання.

Завдання:1. Проаналізувати науково-методичну літературу з даного питання.2. Встановити особливості інформаційного суспільства та вимоги до майбутніх фахівців, які житимуть та працюватимуть в цьому суспільстві.3. Сформувати модель випускника сучасної школи.4. Визначити психолого - педагогічні та фізіологічні особливості розвитку компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві.5. Проаналізувати нові інформаційні та педагогічні технології і розробити методичні рекомендації щодо використання активних методів у навчанні.6. Створити електронний каталог методик розвитку компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві.7. Опис методик розвитку компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві для впровадження їх у закладі.

Гіпотеза:Застосування активних (нетрадиційних) методів навчання підвищить результативність та якість навчально - виховного процесу, забезпечить формування в учнів життєвих компетентностей для життя в інформаційному суспільстві.

Теоретична значимість роботи над проблемою полягає у:

· узагальненні та систематизації відомостей щодо застосування нових інформаційних та педагогічних технологій в навчально – виховному процесі;

· виділенні психолого - педагогічних і методичних передумов розвитку компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві;

· розробці психолого - педагогічних та методичних рекомендації щодо використання активних методів у навчанні.

Практична значимість роботи над проблемою полягає у:

· розробці практичних рекомендацій, навчально - методичних посібників щодо використання активних методів у навчально - виховному процесі;

· створення інформаційних ресурсів в мережі Інтернет для широкого використання вчителями у вигляді web – сторінок, презентацій, електронних каталогів тощо.

В рамках роботи над науково - методичною проблемою працюють:

· науково - методична рада у складі:

Зелінська Л.М.- голова НМР, заступник директора з навчально – виховної роботи, вища категорія, «Старший вчитель»

Степанюк В.В.- заступник голови НМР, заступник директора з виховної роботи, вища категорія, «Старший вчитель»

Тананайко О.Г.– заступник директора з навчально – виховної роботи, перша категорія

Гузар Л.М. - вчитель математики, вища категорія, «Старший вчитель»

Ярощук Т.С.- вчитель зарубіжної літератури, вища категорія

Грубізна І.Ф.- вчитель іноземної мови, вища категорія, «Старший вчитель»

Ковальчук М.О.- вчитель укр. мови і літератури, вища категорія, "Старший вчитель"

Демчук М.В.- вчитель біології, вища категорія

Миронюк Л.І. - вчитель початкових класів, вища категорія, «Вчитель-методист»

Вальчишин О.О.– вчитель музичного мистецтва, вища категорія, «Вчитель-методист»

Наконечний В.С.– вчитель фізичної культури, вища категорія, «Старший вчитель»

В рамках роботи над науково - методичною проблемою організовано:

· методичне об’єднання класних керівників /керівник Степанюк В.В./;

· в межах предметних кафедр організовано роботу методичних об’єднань вчителів-предметників:

вчителів української філології /керівник Ковальчук Л.І./

вчителів початкових класів /керівник Миронюк Л.І./

вчителів математичних дисциплін / керівник Гузар Л.М./

вчителів іноземної мови / керівник Грубізна І.Ф./

вчителів суспільно - гуманітарних дисциплін / керівник Ярощук Т.С./

вчителів природничих дисциплін / керівник Демчук М.В./

вчителів художньо-естетичного циклу / керівник Вальчишин О.О./

вчителів фізичної культури / керівник Наконечний В.С./ ;

· психолого - педагогічний семінар / керівник Дацюк Л.В./;

· динамічна група:

- ШСМВ (Школа становлення молодого вчителя) /керівник Тананайко О.Г./:

Сегеда О.С. – вчитель І категорії

Ткачук А.М. – спеціаліст ІІ категорії

Пилипюк М.І. – спеціаліст

Дацюк Л.В. – спеціаліст ІІ категорії

Листопад К.С. – спеціаліст

Сирота Л.С. – спеціаліст ІІ категорії

Віжевський Т.В. - спеціаліст

Жук В.О. - спеціаліст

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Зміст роботиДатаВідпові-дальні
1.Засідання І 1.Про основні напрямки методичної робо­ти і затвердження плану роботи методичної ради на 2016- 2017 н. р.
Про організацію роботи над єдиною науково-методичною проблемою«Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві»(І етап роботи над проблемою школи).
Затвердження планів роботи методичної ради, методобєднань. 2.Опрацювання нормативно-правових документів: · інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів у 2016– 2017 н. р.; · організація навчально-виховного процесу в 8 класі у зв’язку з впровадженням Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти; · опрацювання нових навчальних програм з базових дисциплін та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. 3.Організація стажування молодих вчителів і наставництва. 4.Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у поточному навчальному році. Атестація членів педагогічного колективу в 2016 – 2017 н. р. 5.Підготовка та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. 6.Про участь у районному конкурсі «Учитель року». 7.Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.
Засідання ІІ Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах оновлення змісту освіти.
1.Управління процесом вдосконалення професійної компетентності педагога: · тренінг «Ключові компетентності вчителя»; · майстер-клас «Впровадженння інноваційних технологій навчання як засобу та розвитку професійної компетентності»; · самоаналіз та аналіз відвіданих уроків «Ефективність уроку – результат організації діяльності учнів. Аналіз особливостей сучасного уроку».
2.Організація методичної роботи з учителями, які відчувають труднощі в організації навчально-виховного процесу.
3. Про підготовку та проведення методичного тижня.
4. Про підготовку учнів до участі районних олімпіадах, конкурсах учнівських робіт МАН. 5.Про хід атестації вчителів у 2016-2017 навчальному році.
6. Про проведення предметних тижнів.Засідання ІІІ 1. Підсумки науково-теоретичної та методичної роботи педагогічного колективу за І семестр.
2.Аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр, результати участі в предметних олімпіадах.
3.Робота з обдарованими дітьми. Звіт учителів про науково-дослідницьку роботу учнів у МАН.
4. Робота шкільних факультативів, гуртків. 5. Про результативність проведення методичного тижня в НВК.
6.Про підготовку до науково-практичної конференції «Використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа розвитку творчої особистості учня».
7.Заходи з управління самоосвітою педагогів: - використання методу портфоліо у навчальній та методичній роботі як засобу самоорганізації та самоконтролю розвитку компетентної особистості. - критерії оцінки творчої активності та професійної компетентності педагога.
8. Поповнення банку даних про досягнення психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду. 9.Опрацювання нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.
Засідання ІV Психолого-педагогічний вернісаж ідей «Від творчого педагога – до творчого учня»1.Презентаційний звіт керівників МО про результати творчої педагогічної діяльності вчителів «Робота над науково-методичною проблемою школи, самоосвіта й участь в атестації – важливий засіб підвищення фахової компетентності та успішності педагогів».
2.Виставка «Педагогічна знахідка». Презентація проектів вчителів, які атестуються.
3.Про підсумки участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, інтелектуальних турнірах, конкурсах.
4. Вивчення та обговорення нормативних документів з питання організованого закінчення навчального року. Підготовка і проведення державної підсумкової атестації. 5.Обговорення пропозицій щодо організації науково-теоретичної та методичної роботи і створення робочої групи по плануванню роботи на новий 2016 – 2017 навчальний рік.Засідання V 1.Підсумки впровадження Держстандарту базової та повної загальної середньої школи у 5-6-7 класах.2.Результати внутрішкільного контролю за станом викладання навчальних предметів та виконання навчальних програм у ІІ семестрі 2016 – 2017 навчального року. 3.Аналіз виконання плану роботи методичної ради та методичних підструктур. 4.Обговорення проекту плану роботи на новий навчальний рік. 5.Обговорення результатів анкетування з визначення шляхів удосконалення методичної роботи.
Про планування методичної роботи на наступний навчальний рік, затвердження науково-методичної теми на 2017-2018 навчальний рік. 6.Визначення пріоритетних напрямків інноваційної роботи в новому навчальному році.
вересеньЗаступники директо-ра Керівни-ки МО
листопад січень березень травеньЗаступники директо-ра, голова методич-ної ради, керівники МО


Заступники директо-ра, голова методич-ної ради, керівники МО Заступники директо-ра, голова методич-ної ради, керівники МО Заступники директо-ра, голова методич-ної ради, керівники МО

ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА НА ТЕМУ«Я КРОКУЮ ДО МАЙСТЕРНОСТІ»

4 листопада 2016 року о 14:15 годині в НВК №4 відбулося засідання динамічної групи становлення молодих вчителів "Я крокую до майстерності"Метою даного заходу було ознайомити молодих педагогів з формами та методами інтерактивної взаємодії, сприяти мотивації вчителя до самовдосконалення, створити позитивний психологічний клімат в педагогічному колективі шляхом установки на цінність самореалізації у своїй професії та відчуття впевненості в собі.

Під час даного заходу вчителі НВК №4 за допомогою рольових ігор та вправ знаходили вихід із будь – якої ситуації, яка може скластися, створювали і підкріплювали імідж успішного спеціаліста.

Результатом проробленої роботи було вироблення практичних навичок у розв’язанні психолого – педагогічних проблем; допомога молодому вчителю у його становленні , формуванні власного стилю, розвитку професійного потенціалу .

ПРО ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДЕКАДИ В НВК

Згідно Плану роботи школи на 2016-2017 н.р., з метою ознайомлення педагогічного колективу з надбанням вчителів закладу у використанні інноваційних технологій навчання й виховання в дії, покращення результативності навчання, підвищення педагогічної грамотності учителів з питання використання педагогічної технології «Ситуація успіху», підвищення ефективності уроків та для реалізації методичної проблеми НВК 5 грудня розпочалась методична декада «Проектуємо успішний урок».

В рамках методичної декади буде організовано і проведено ряд відкритих заходів: відкриті уроки, засідання методичних об’єднань вчителів-предметників, засідання педагогічної ради. Всі заходи пройдуть під гаслом: «Усе, що робиться з любов’ю, приречено на успіх».

План проведення методичної декади:

ПОНЕДІЛОК, 05.12 (організаційний день)

1)Розширене засідання науково-методичної ради школи з питання організації методичної декади на тему «Проектуємо успішний урок». (Ознайомлення з планом проведення методичної декади). Голова НМР: Зелінська Л.М., заступник директора з навчально-виховної роботи.

ВІВТОРОК, 06.12(день кафедри вчителів української філології)

1)Урок української мови у 8-А класі на тему «Додаток. Прямий і непрямий додаток». Вчитель: Царюченко В.В.

2)Методична оперативка з питань:

 • самоаналіз, взаємоаналіз відвіданого уроку;
 • «Учнівське наукове дослідження як ефективний засіб формування дослідницької компетентності». Вчитель: Куденьчук Л.А.

СЕРЕДА, 07.12 (день кафедри іноземних мов)

1)Урок німецької мови у 5-А класі на тему «Мої шкільні речі». Вчитель: Аршулік Т.П.

2)Засідання методичного об’єднання - брифінг «Трибуна вільних думок»:

 • аналіз відвіданого уроку;
 • «Проект успішного уроку англійської мови». Вчитель: Мосійчук Т.П.

ЧЕТВЕР, 08.12 (день кафедри природничих дисциплін)

Проектуємо успішний урок, використовуючи метод проектів.

1)Урок фізики у 7-Б класі: урок захисту навчальних проектів з теми «Механічний рух». Вчитель: Кучер П.С.

2)Засідання методичного об’єднання вчителів природничих дисциплін:

 • самоаналіз, взаємоаналіз відвіданого уроку;
 • «Проектуємо успішний урок, використовуючи метод проектів». Вчитель: Пігрух С.В.

П’ЯТНИЦЯ, 09.12 (день кафедри початкових класів)

«Мотивація як фактор успіху навчальної діяльності молодших школярів».

1)Урок математики у 2-А класі на тему «Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Розв’язування задач». Вчитель: Райниш А.В.

2) Засідання методичного об’єднання - засідання Школи молодого педагога:

 • обговорення відкритого уроку. Кафедра вчителів початкових класів.
 • Мотивація як фактор успіху навчальної діяльності молодших школярів. Вчитель: Харуба Г.С.

ПОНЕДІЛОК, 12.12 (день кафедри розвиваючих дисциплін)

«Особливості організації і проведення успішних уроків з учнями середнього шкільного віку»

1)Урок фізичної культури у 8-Б класі на тему: «Баскетбол». Вчитель: Воробей Р.О.;

2)Урок фізичної культури у 5-А класі на тему: «Гімнастика». Вчитель: Наконечний В.С.

2) Засідання методичного об’єднання – засідання Школи молодого педагога за планом:

 • аналіз відвіданих уроків;
 • «Особливості організації і проведення успішних уроків з учнями середнього шкільного віку». Вчитель: Ткачук А.М.

ВІВТОРОК, 13.12 (день кафедри предметів суспільно-гуманітарного циклу»)

1) Урок зарубіжної літератури у 7-Б класі «Гуманістичний зміст повісті В.Бикова «Альпійська балада». Символічність назви твору, риси жанру балади в ньому. Вчитель: Степанюк В.В.

2) Засідання методичного об’єднання за планом:

 • обговорення відкритого уроку;
 • «Створення ситуації успіху на уроках предметів суспільно-гуманітарного циклу». Вчитель: Ярощук Т.С.

СЕРЕДА, 14.12 (день кафедри математичних дисциплін)

«Створення ситуації успіху на уроках математики».

1) Урок математики у 9-А класі на тему «Використання графіка квадратичної функції для розв’язування квадратних нерівностей». Вчитель: Романюк В.Є. 2) Засідання методичного об’єднання - круглий стіл за планом:

 • самоаналіз, взаємоаналіз відвіданого уроку;
 • «Створення ситуації успіху під час закріплення вивченого на уроках математики». Вчитель: Гузар Л.М.

ЧЕТВЕР, 15.12 (день кафедри предметів художньо-естетичного циклу)

1) Урок музичного мистецтва у 5-Б класі «Народні пісня і танець у творчості композиторів». Вчитель: Вальчишин О.О.

2)Засідання методичного об’єднання вчителів предметів художньо-естетичного циклу:

 • самоаналіз, взаємоаналіз відвіданого уроку;
 • «Культурологічний зміст уроків трудового навчання в основній школі». Вчитель: Шрай З.С.
3) ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ НВК НА ТЕМУ: «СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ – ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ».

П’ЯТНИЦЯ, 16.12 – підбиття підсумків

 • подання звіту керівниками методичних об’єднань у методкабінет;
 • підбиття підсумків проведення методичної декади. Підготовка матеріалів до підсумкового наказу заступником директора.
Вкладення

Методичний тиждень
«Реалізація принципу наступності між початковою та середніми ланками – необхідна умова забезпечення якості шкільної освіти».

У четвер, 10 жовтня, у Рожищенському НВК №4 відбулось засідання Школи становлення молодого педагога (ШСМП) з питання «РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОГО УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ». На засідання були запрошені молоді педагоги НВК, їх наставники та адміністрація школи. Засідання проходило у формі семінару-тренінгу.

Після знайомства та вступної частини розпочався безпосередньо тренінг, у ході якого розглядались як теоретичні питання, озвучені керівником ШСМП, заступником директора з навчально-виховної роботи Зелінською Л.М., так і практична робота вчителів у групах. Присутні розглянули питання педагогічної майстерності педагогів та її елементів, створили вчительський міні-проект під назвою «Сучасний вчитель», який мали змогу порівняти з учнівським проектом «Класний учитель», ознайомились з основними критеріями оцінювання роботи педагога та взяли участь у колективній творчій справі «Орієнтири у роботі сучасного вчителя».

Завершився тренінг побажанням та порадами молодим педагогам у формі емоційного ланцюжка. Присутні педагоги отримали не лише хороші рекомендації для роботи з дітьми, але й позитивний настрій.

Серед проблем, що виникають у загальноосвітній школі, однією з найважливіших є проблема наступності між ступенями освіти. І перш за все − наступності між початковою й основною школою. Багато фахівців-психологів і педагогів в Україні та інших країнах вважають, що саме тут знаходиться той складний вузол, від способів розв’язання якого залежить значною мірою доля всієї середньої освіти. Зважаючи на актуальність даної проблеми та з метою ознайомлення педагогічного колективу з надбанням вчителів закладу у використанні інноваційних технологій навчання й виховання в дії, покращення реалізації принципу наступності між початковою та основною школою, підвищення педагогічної грамотності учителів з питання зв’язку навчального матеріалу у початковій та середній ланках, підвищення ефективності уроків з 8 по 12 грудня 2014 року в НВК №4 було проведено методичний тиждень «Реалізація принципу наступності між початковою та середніми ланками – необхідна умова забезпечення якості шкільної освіти».

Розпочався методичний тиждень із засідання науково-методичної Ради для керівників творчих груп. В рамках тижня на високому науково-методичному рівні було проведено 6 відкритих уроків: урок математики у 4-А класі (вчитель Райниш А.В.), урок з предмету “Я і Україна” у 4-Б класі (вчитель Мороз Т.В.), урок розвитку зв'язного мовлення у 4-В класі (вчитель Матейко Л.С.), урок математики у 5-А класі (вчитель Романюк В.Є.), урок української мови у 5-А класі (вчитель Ковальчук М.О.), урок історії у 5-Б класі (вчитель Сегеда О.С.). Крім того, протягом тижня заступником директора з навчально-виховної роботи Зелінською Л.М. було проведено методичну оперативку «Аналіз навчальних програм щодо забезпечення принципу наступності при вивченні математики», брифінг «Трибуна вільних думок», педагогічний міст «Проблеми наступності у вивченні української мови в початковій і середній школі». У даних методичних заходах взяли активну участь директор НВК №4 Ю.М. Яблонський, заступники директора Рожнюк Г.О., Степанюк В.В., Тананайко О.Г., педагоги з кафедр початкових класів, математики, української мови, суспільних наук. Учасниками даних методичних заходів було вироблено рекомендації для вчителів, які працюють у 4-их, 5-их класах.

Засідання Школи становлення молодого педагога НВК №4

У четвер, 10 жовтня 2015 року, у Рожищенському НВК №4 відбулось засідання Школи становлення молодого педагога (ШСМП) з питання «РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОГО УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ». На засідання були запрошені молоді педагоги НВК, їх наставники та адміністрація школи. Засідання проходило у формі семінару-тренінгу.

Після знайомства та вступної частини розпочався безпосередньо тренінг, у ході якого розглядались як теоретичні питання, озвучені керівником ШСМП, заступником директора з навчально-виховної роботи Зелінською Л.М., так і практична робота вчителів у групах. Присутні розглянули питання педагогічної майстерності педагогів та її елементів, створили вчительський міні-проект під назвою «Сучасний вчитель», який мали змогу порівняти з учнівським проектом «Класний учитель», ознайомились з основними критеріями оцінювання роботи педагога та взяли участь у колективній творчій справі «Орієнтири у роботі сучасного вчителя».

Завершився тренінг побажанням та порадами молодим педагогам у формі емоційного ланцюжка. Присутні педагоги отримали не лише хороші рекомендації для роботи з дітьми, але й позитивний настрій.

Психолого-педагогічний семінар - практикум

Відповідно до плану роботи НВК на 2014-2015 н.р., згідно плану методичної роботи, плану роботи динамічних груп 23 жовтня у Рожищенському НВК №4 відбувся психолого-педагогічний семінар для членів Школи становлення молодого вчителя на тему «Психолого-педагогічні аспекти формування позитивного спілкування педагогів та учнів школи».

У роботі семінару взяли участь молоді педагоги НВК, їх наставники, психолог школи та члени адміністрації. В ході семінару, у його теоретичній частині, молоді педагоги ознайомились з інформацією про стилі спілкування педагога та учнів, про стилі роботи вчителя. У практичній частині присутні мали змогу попрацювати за інтерактивними методиками: у парах визначали належність певних фраз до стилю спілкування та обіграли вказану ситуацію; у групах з’ясовували, який стиль спілкування є найефективнішим на прикладі вправи «Побачення»; методом «мозкового штурму» визначали 10 характеристик демократичного вчителя./Files/images/sdfg.jpg

Семінар пройшов у теплій та дружній атмосфері. Учасники прийшли до висновку, що «Єдина справжня розкіш – це розкіш людського спілкування…»

Підсумки Міжнародного природничого інтерактивного учнівського конкурсу "Колосок" у 2013-2014 н.р. у Рожищенському НВК №4

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту України від 29.12.2011 № 1561 „Про затвердження Положення про Міжнародний інтерактивний природничий конкурс „КОЛОСОК”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 23 січня 2012 року за № 86/20399, 22 листопада 2013 року відбувся перший, а 11 квітня 2014 року – другий етап Міжнародного інтерактивного природничого учнівського конкурсу „КОЛОСОК” для учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. У цьому конкурсі взяли участь понад 677 тис. школярів, серед них 13125 - школярів Волинської області.

Нашу школу на цьому конкурсі гідно представили 105 учасників. Відповідно до листа МОН від 03.06.2014 №2/2-14-812-14 наш Рожищенський НВК №4 за результатами конкурсу увійшов до десятки закладів-лідерів популяризації природничих наук.

Кiлькiсть переглядiв: 2334

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.